İŞLETME DANIŞMANLIĞI

 • Ürün seçimi
 • Marketing araştırma
 • Hedef tespiti
 • Yapılanma
 • Bütçe Oluşturulması
 • Planlama
 • Satış ve Pazarlama
 • Eleman seçimi
 • Mülakat teknikleri

GMP DANIŞMANLIĞI

GMP Uyumlu Prosesler ve Tesisler için
 • Konsept Dizayn
 • Uyum, Yenilenme ve Güncelleme Uygulamaları
 • Kalite Sistemi ve Dokümantasyonu
 • Denetimlere Hazırlık
 • Temel GMP Eğitimleri
Anahtar Teslim GMP Proje Tasarım ve Uygulamaları
 • Kozmetik
 • Beşeri İlaçlar
 • Geleneksel Bitkisel İlaçlar
 • Veteriner İlaçları
 • Biosidal Ürünler
 • Tıbbi Cihazlar ( Klas I & II )

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

 1. Organizasyon El Kitabının Hazırlanması ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 2. Görev ve Yetki Tanımlarının Hazırlanması
 3. İnsan Kaynakları Veri Tabanının Oluşturulması
 4. İş Analizi, Kurum Kültürü Analizi ve Değerlendirme
 5. İK Yönetmenliğinin Hazırlanması ( Şirket Kuralları , Kıyafet Yönetmeliği v.s. )
 6. İnsan Kaynakları Planlaması
 7. Personel Özlük İşlerinin Düzenlenmesi
 8. İşe Alım ve Seçme Kriterleri Sisteminin Oluşturulması
 1. Eğitim Gereksinim Analizleri ve Planlaması
 2. Mevzuatın İK Uygulamalarına Etkileri
 3. Ücret ve Yan Gelirler Sisteminin Kurulması
 4. Prim, Ödül, Uyarı ve Ceza Sistemlerinin Oluşturulması
 5. Kariyer Planlama ve İş Gücü Yedekleme Sistem ve Yetenek Havuzu Oluşturulması
 6. Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması ve Değerlendirilmesi
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği
 8. Çalışan Memnuniyeti Anketleri Hazırlanması ve Periyodik Değerlendirme